Fotografie

Wanneer mensen zoeken en kijken naar woningen, doen ze dat meestal op internet. De foto’s die worden gebruikt bij een presentatie vormen de eerste indruk die een belangstellende krijgt van een woning. Die eerste indruk is essentieel en in dat korte moment wordt besloten of de belangstelling toeneemt of dat een eventuele potentiële koper afhaakt en verder zoekt. 
 
In alle categorieën zijn foto’s te vinden die heel goed zijn en foto’s die minder goed gelukt zijn. Het maken van de foto's besteden wij uit aan een professionele fotograaf en hierdoor zorgen wij ervoor dat de woning zo goed mogelijk wordt vastgelegd. 
 
Uiteindelijk gaat het om een juiste weergave van de werkelijkheid! Nog steeds worden er veel foto’s gepresenteerd die gemaakt zijn met een groothoeklens of zelfs een z.g. visooglens. Tijdens de bezichtiging valt dan voor de kijker de ruimte altijd tegen, dit is teleurstellend voor de kijker en ook voor de verkoper.

         Voorbeelden van hoofdfoto’s, minder goed en goed. 

                                          

         Voorbeelden van een keukenfoto van slecht, matig tot goed.